Vertrouwenscontactpersonen HV Grol

Posted by | april 15, 2018 | Nieuws | No Comments

Vertrouwenscontactpersoon
Seksuele intimidatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging en discriminatie komen helaas overal voor: op het werk, in de disco, op school en ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor.

Signaleren en praten
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te krijgen. Daarom heeft de HV Grol twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld op wie iedereen die lid is van de HV Grol een beroep kan doen, indien hij of zij te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon heeft als taak te luisteren naar je verhaal en je te adviseren met betrekking tot verdere stappen. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De vertrouwenscontactpersoon is er voor mensen die zelf slachtoffer zijn, maar ook voor mensen die geen slachtoffer zijn maar een vermoeden hebben, dan wel melding of klacht krijgen, van grensoverschrijdend gedrag bij een ander. 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de HV Grol. Wij rapporteren alle meldingen aan het bestuur. Als vertrouwenscontactpersoon zijn wij geen lid van het bestuur, zodat alles wat aan ons toevertrouwd wordt, ook discreet behandeld wordt. Tevens kunnen wij dan onafhankelijk van het bestuur stappen zetten om bij te dragen aan een veilig sportklimaat.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen de HV Grol?
Yvette Reusen- vd Berg:
Ik ben Yvette Reusen, 41 jaar, woonachtig in Groenlo samen met mijn man Guido en onze dochters Karlie en Jolien. Ik ben werkzaam als kindercoach en daarnaast begeleid ik ook jongeren en volwassenen met diverse hulpvragen.  

Contactgegevens
mail: vcp@hvgrol.nl
telefoonnummer: 06-148 73 172 

Anouk Nienhuis-Emaus:
Ik ben Anouk Nienhuis-Emaus, 32 jaar, woonachtig in Groenlo samen met mijn man Doné en ons zoontje Juul.  Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog bij een GGZ instelling in Twente, waar ik de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen doe.  

Contactgegevens
mail: vcp@hvgrol.nl
telefoonnummer: 06-510 57 936

Toch liever een externe partij raadplegen?
Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen. 

Contactgegevens
mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl  
telefoonnummer: 0900-2025590 (€0,10 per minuut)