Wil je lid worden van de gezelligste handbalvereniging van de Achterhoek? Klik op de link, print het inschrijfformulier uit en vul hem in. Het formulier kun je inleveren bij onze secretaris (Manon Geelink, Bevrijdingslaan 8, Groenlo). De foto ontvangen wij graag digitaal.  Het mailadres is: grol@handbal.nl.

Inschrijfformulier H.V. Grol versie 09/2016

Contributie
De bedragen van de kwartaalcontributie zijn op dit moment:

–          F jeugd – leeftijd t/m 8 jaar – € 30,-
–          E jeugd – leeftijd 9 en 10 jaar – € 35,-
–          D jeugd – leeftijd 11 en 12 jaar – € 37,-
–          C jeugd – leeftijd 13 en 14 jaar – € 40,-
–          B jeugd – leeftijd 15 en 16 jaar – € 43,-
–          A jeugd – leeftijd 17 en 18 jaar – € 45,-
–          Senioren – vanaf 19 jaar – € 60,-
–          Recreanten – € 35,-
–          Begunstigers – € 8,-
–          Beachleden – €30,- per jaar

Voor het betalen van de contributie heeft de vereniging gekozen voor het systeem van automatische incasso van uw bank- of girorekening. Deze wijze van betalen is voor ons gemakkelijk te verwerken waardoor de administratie een stuk eenvoudiger is.

De inning van de contributie vindt in 4 termijnen plaats door middel van automatische incasso (eind oktober, eind januari, eind april en eind juli).

Afmelden?

Leden die spelen in competitieverband moeten zich schriftelijk dan wel per e-mail (grol@handbal.nl) afmelden bij de secretaris vóór 1 mei van het verenigingsjaar.

Overige leden moeten zich schriftelijk dan wel per e-mail afmelden bij de secretaris.  De betalingsverplichting stopt bij aanvang van het eerstvolgende kwartaal.

Voor informatie met betrekking tot de contributie, na datum van schriftelijke afmelding, verwijzen wij naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.