Gedrags- en omgangsregels HV Grol

Posted by | november 05, 2018 | Nieuws | No Comments

De gedrags- en omgangsregels en inhoudelijke regels van HV Grol zijn toegevoegd op de pagina ‘Over ons’: VOG en VCP. Hieronder vind je ook de gehele tekst.

 

Gedrags- en omgangsregels HV Grol

 

 

Handbal is veel meer dan winnen

“Wat heb je nou liever? Een goed 7-tal  of  7 goede 1-tallen?”

In sport lopen emoties soms hoog op en/of worden wel eens andere regels gehanteerd. In combinatie met het fysieke van de handbalsport, kan dit tot ongewenste of zelfs bedreigende situaties leiden. Onplezierige gevoelens door onsportiviteit, agressiviteit of intimidatie komen helaas in elke sport voor.
Handballen doe je voor je plezier. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden om te genieten van de handbalsport. Wij zijn een vereniging waar iedereen zich thuis kan en moet voelen, ongeacht handbalcapaciteiten. Om deze reden denken wij dat het goed is om gedrags- en omgangsregels met elkaar af te spreken. Op het eerste gezicht misschien wat overbodig. Velen zullen de inhoud waarschijnlijk al als vanzelfsprekend ervaren. Toch is het nuttig ongeschreven regels tot geschreven regels te maken. Ieder weet hierdoor wat we van elkaar verwachten, weet dat we op elkaar kunnen rekenen en weet dat we elkaar in voorkomende situaties hierop kunnen aanspreken. Zo kunnen we als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt om aan sportief gedrag mee te werken en zo een veilig handbalklimaat te creëren.

Uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van onze gedrags- en omgangsregels geldt het landelijk programma “Naar een veiliger sportklimaat” van het NOC*NSF.

Gedrag- en omgangsregels leden, vrijwilligers, bezoekers
Voor de leden, vrijwilligers en bezoekers van de HV Grol zijn gedrags- en omgangsregels opgesteld waar men kennis van neemt.

 • Ik zal de goede naam van HV Grol in stand houden;
 • Ik heb respect voor alle betrokkenen bij HV Grol, dus ook de scheidsrechters, tegenstanders, hun trainers, leiders en alle supporters. Dit betekent dat ik niet mee doe aan pesten, uitlachen of roddelen, ik een ander niet discrimineer, rekening houd met de grenzen van een ander, een ander niet lastig val en ik geen misbruik maak van mijn machtspositie;
 • Ik keur verbaal en fysiek geweld af en zal mij daarvan afzijdig houden;
 • Ik accepteer geen unfair gedrag van mijzelf of van mijn teamgenoten;
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden, spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en/of meld dit zo nodig bij het bestuur/VCP;
 • Teamsport betekent voor mij met plezier en ook met passie samen sport beoefenen!
 • Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als iets kwetsends wordt gezegd, hierboven niet specifiek genoemd, dit wel toelaatbaar is!

Regels opgesteld voor leden, trainers, coaches, ouders en verzorgers.

 

Sport is plezier!

 

Sport is in de eerste plaats plezier en ontspanning. HV Grol wil dat ieder lid en iedere bezoeker zich welkom en thuis voelt. Met respect voor elkaar, voor de tegenstander en voor de wedstrijdleiding, maar ook voor de accommodatie en de omgeving.

We hebben binnen de vereniging afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan.

Welke afspraken gelden:

Accommodatie

 1. Wees zuinig op accommodatie en materialen. Richt geen vernielingen aan.
 2. Ontvreemd geen materialen van de club of andermans spullen. Tijdens trainingen en wedstrijden worden waardevolle spullen verzameld meegenomen de zaal in.
 3. Het is niet toegestaan het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, tenzij het in belang van de training of wedstrijd is.
 4. Laat kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden netjes achter. Gooi afval in vuilnisbakken.
 5. Loop niet met buitenschoenen in / door de zaal
 6. In de kantine, de kleedkamers en overige ruimtes geldt een rookverbod. Dat is bij wet vastgelegd. Het rookverbod geldt altijd. Op overtreding staat een wettelijke boete van € 600; de overtreder betaalt. Toch roken: buiten en peuk in daarvoor bestemde bakken.
 7. Op het gehele sportcomplex geldt een verbod op het gebruik van soft- en/of harddrugs.

 Spelers

 1. Handbal is een teamsport. Zorg dus dat je er bent voor trainingen en wedstrijden; je teamgenoten rekenen op je.
 2. Zeg tijdig af (2 dagen voor de training/wedstrijd) bij je coach of trainer als je een keer niet kunt komen.
 3. Douche na wedstrijd en training.
 4. Respecteer de regels van het handbalspel. Wees sportief, accepteer beslissingen, gebruik geen fysiek of verbaal geweld.
 1. Toon respect voor je teamgenoten, wedstrijdleiding en tegenstander. Respecteer onze vrijwilligers en het vele werk dat zij belangeloos voor de vereniging verzetten.
 1. Spreek elkaar aan op waarden en normen.
 2. Verzamel waardevolle spullen per team en neem het mee de zaal in.
 3. Telefoons zijn in de kleedkamers niet toegestaan. Deze worden bij binnenkomst verzameld en bij weggaan uit de sporthal pas weer meegenomen.
 4. Pesten wordt niet getolereerd. Zeg er iets van en/of kom naar het bestuur/VCP.

Trainers en coaches

 1. Stel je voor aan de coach van de tegenstander, scheidsrechter en de mensen aan de wedstrijdtafel.
 2. Zorg voor een sportief verloop van de wedstrijd, in en buiten het veld. Treed op bij misdragingen.
 3. Accepteer beslissingen van de wedstrijdleiding.
 4. Zie erop toe dat na trainingen en wedstrijden de velden opgeruimd zijn en dat materiaal wordt onderhouden en op de juiste plaats wordt opgeborgen.
 5. Wees zuinig met water, dus douchekranen uitdoen als je de douche verlaat.
 6. Zorg ervoor dat kleedlokalen schoon worden achtergelaten.
 7. Pesten wordt niet getolereerd. Zeg er iets van en/of kom naar het bestuur/VCP.

Ouders/verzorgers

 1. Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is. Meld afwezigheid tijdig (2 dagen van te voren).
 2. U bent van harte welkom! Wees betrokken bij uw kind(eren).
 3. Handbal is vooral plezier. Stimuleer kinderen in positieve zin. Let daarbij op uw taalgebruik.
 4. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, trainer/coach, vrijwilligers en bestuur.
 5. Houd je aan het was- en rijschema en zorg voor vervanging indien nodig. Vele handen maken licht werk.
 6. Stimuleer uw kinderen ook tot deelname aan andere activiteiten binnen de vereniging.
 7. Respecteer elkaar en elkaars meningen.
 8. Stimuleer sportief gedrag en goede omgangsvormen.
 9. Pesten wordt niet getolereerd. Zeg er iets van en/of kom naar het bestuur/VCP.

 

Deze regels zijn geschreven voor onze vereniging HV Grol.