Technische Commissie

Het doel van de Technische Commissie (TC) is om de seniorenteams binnen de HV Grol deel te kunnen laten nemen aan trainingen en wedstrijden binnen de handbalsport. Hieronder valt het aanstellen van trainers, het coachen en het opleiden en begeleiden van scheidsrechters, het indelen van trainingsuren, het opstellen van een zaaldienstrooster ten behoeve van de wedstrijden, het indelen van scheidsrechters ten behoeve van de wedstrijden, controle houden op de te gebruiken materialen ten behoeve van trainingen en wedstrijden en communicatie met de seniorenleden. Met deze activiteiten draagt de TC bij aan continuïteit en vooruitgang van de handbalsport binnen de HV Grol. De voorzitter van de TC communiceert deze punten binnen het bestuur en bij bestuurlijke vragen koppelt de voorzitter dit terug naar de TC leden.

E-mail: tchvgrol@gmail.com

De leden:

Voorzitter: vacant

Sandra Levers (wedstrijdsecretariaat, coördinator scheidsrechters)
Marieke Rots (wedstrijdsecretariaat)
Nicole Wolters (zaaldiensten)
Marja Overkamp
Jolanda Wolters
Silke Hoog Antink

Jeugd Commissie

De jeugdcommissie van de HV Grol is een dynamische commissie die als doel heeft om alle jeugdleden de kans te geven om hun kwaliteiten te ontwikkelen op sportief, fysiek, mentaal en sociaal vlak. Daarnaast hebben wij de ambitie om bij de jeugd het plezier, de betrokkenheid en de gezelligheid binnen de vereniging te vergroten en te behouden. Om deze doelen zo optimaal mogelijk te bereiken organiseren wij samen met de jeugd, naast het reguliere handbal, verschillende toernooien, kampen en andere activiteiten. Ons streven is om huidige jeugdleden te behouden en zoveel mogelijk nieuwe jeugdleden te werven.

Als jeugdcommissie zijn we verantwoordelijk voor het aanstellen van de trainers, coaches en jeugdscheidsrechters. Wij zijn het aanspreekpunt, begeleiden ze en leiden hen op. De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor onze jeugdleden en ouders. Het bestuur en de overige commissieleden van de JC kunnen altijd terugvallen op de voorzitter. 

E-mail: hvgroljeugdcommissie@gmail.com

Voorzitter: vacant

Dorien Koppelman (jeugdsecretaris)
Desiree Schenk (coördinator B-jeugd)
Rosanne Brockotter (coördinator E- en F-jeugd)
Kim Berentsen (coördinator C- en D-jeugd)

Sponsor Commissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het verwerven van financiën uit sponsoring en subsidies die bijdragen aan de nevenactiviteiten buiten het handballen om. Bijvoorbeeld financiering van sportkleding, kampen, toernooien en jubilea. Mooi voorbeeld hiervan is onze jaarlijks terugkerende toiletpapieractie. Al deze activiteiten vergroten de saamhorigheid binnen onze gezellige handbalvereniging. Binnen HV Grol zijn er vele vormen van sponsoring mogelijk, onder andere het plaatsen van een reclamebord in de sporthal, kledingsponsoring en of een advertentie in ons clubblad. Wellicht heeft u zelf wel een idee om onze club te sponsoren. Wij staan altijd open voor uw ideeën!

Hebben wij uw interesse gewekt? De sponsorcommissie van HV Grol geeft u graag meer uitleg over de sponsormogelijkheden bij onze club. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar sponsorcommissie.hvgrol@gmail.com

Chantal Kamphuis (voorzitter)

Activiteiten Commissie
De Activiteiten Commissie (AC) is gedurende het gehele jaar bezig met het organiseren van gezellige en sportieve activiteiten, die los staan van de reguliere handbalcompetities. Niet voor niets zijn we één van de gezelligste handbalvereniging van de hele Achterhoek. Mocht je vragen hebben, opmerkingen of een origineel idee voor een activiteit, dan kun je altijd één van de commissieleden aanspreken. Of stuur een e-mail naar activiteitencommissie.hvgrol@gmail.com
Rianne Gerritsen (voorzitter)
Anouk Nienhuis-Emaus
Margo Porskamp

Melanie Pos

Beachhandbal Commissie
De Beachhandbal Commissie (BC) is in oprichting. Nadere informatie volgt.
Lucie Hulshof
Nathalie Platter

PR Commissie

De Public Relations (PR) houdt zich bezig met het positief promoten van de vereniging, zowel binnen de vereniging als ook naar buiten toe. Zij zorgen bijvoorbeeld dat HV Grol voldoende aandacht krijgt in de media zoals Facebook, Instagram en de lokale kranten (Streekgids en Groenlose Gids). Wil je graag nieuws, wedstrijdverslagen of activiteiten van HV Grol delen? Graag een berichtje naar pr@hvgrol.nl

Dion Udo (voorzitter)
Chantal Grothe
Website: Dion Udo

Clubbladredactie

De Clubbladredactie (CR) van HV Grol wil deze ruimte op het internet graag benutten om wat te vertellen over de leukste commissie binnen HV Grol.

Wij zorgen 5 keer per jaar dat ons clubblad ‘ff Lekker Ballen’ op de deurmat valt.
Ondanks onze enorme overdaad aan creativiteit, hebben zelfs wij de hulp van HV Grol leden nodig om ‘ff Lekker Ballen’ elke editie weer spannend, informatief en actueel te houden. Heb je ideeën voor een nieuwe rubriek, wil je een column schrijven, zijn er leuke/gekke foto’s van (oud)HV Grollers, of denk je dat je ‘ff Lekker Ballen’ kan verbeteren, laat het ons weten.

Schiet elk willekeurig redactielid van HV Grol aan om al je wensen/klachten/ideeën te uiten of mail naar clubblad@hvgrol.nl

Jitske Schuurmans
Karlie Reusen
Tara Reinders

Vera Hulshof

Dion Udo

Kledingbeheer:

kledingbeheerhvgrol@gmail.com

Petra ter Bogt