Nieuws

VACATURE ALERT! Gezocht: Voorzitter en Secretaris

Posted by | Nieuws | No Comments

Als voorzitter vertegenwoordig je de vereniging, zowel intern als extern (handbalbond, gemeente, andere verenigingen), bepaal je met de medebestuurders het verenigingsbeleid (welke richting/koers gaan we op) en neem je samen met medebestuurders hierover beslissingen. De voorzitter vormt samen met de secretaris en penningmeester het Dagelijks bestuur.

Kennis van handbalzaken is niet noodzakelijk.
Heb je teamleider kwaliteiten, kun je delegeren, coördineren, ben je communicatief vaardig, dan ben je de persoon die we zoeken!

We begrijpen als bestuur dat het vervullen van deze functie een zekere belasting met zich mee brengt, het is daarom ook mogelijk om deze functie als duo functie in te vullen zodat de taken verdeeld kunnen worden.

Als secretaris beheer je de mailbox; je bent het eerste aanspreekpunt van de vereniging voor externen (gemeente, bond, andere verenigingen). Je stuurt de binnen gekomen post naar de juiste persoon binnen de vereniging en verzorgt de uitgaande correspondentie.
Daarnaast verzorg je de subsidieaanvraag, vraag je zaalhuur bij de gemeente aan, voer je nieuwe leden in Sportlink in, houdt je het archief bij.
Samen met de voorzitter bepaal je de agenda van de vergadering en verstuurt deze en de notulen van de bestuursvergaderingen naar de betreffende commissies.
De secretaris vormt samen met de voorzitter en penningmeester het Dagelijks bestuur.

Ben je accuraat, communicatief vaardig, meld je dan aan als secretaris!

Voor beide functies geldt een termijn van 3 jaar. Een keer per maand is er een bestuursvergadering en daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur nog een aantal vergadermomenten

Meer weten over één van deze vacatures of je aanmelden als kandidaat, stuur dan een mail naar info@hvgrol.nl

Herstart trainingen en Corona-maatregelen

Posted by | Nieuws | No Comments

18-05-2020: De handbaltrainingen mogen buiten weer opgestart worden. De jeugd is in de week van 13 mei weer begonnen, de senioren starten na Hemelvaart.

In dit bericht vind je alles wat je moet weten over deze buitentrainingen. Tijden, locatie, afspraken (o.a. over groepsgrootte en aanmelden) en protocol. Let op: Ben je geen lid van Hv Grol, onder de 18 jaar, en wil je toch eens meetrainen? Overleg dan met Yvette Reusen (06-14873172) wat de mogelijkheden zijn.

DagTijd TrainerHulptrainerLocatie 
woensdag19.00-20.00 uur

19.00-20.00 uur
C + D v.a. 12 jaar


B-jeugd
Angelan.i.t.v
MoniqueHet Wilgenpark


n.i.t.v
 
 19.00-20.00 uurDS midweekWendy Het Wilgenpark 
donderdag18.30-19.45 uurDS1Daan Het Wilgenpark 
 18.30-19.45 uurDS3JoostHet Wilgenpark 
 19.45-21.00 uurDS2n.i.t.v.Het Wilgenpark 
 19.45-21.00 uurDS4Petra Het Wilgenpark 
vrijdag17.15-18.00 uurE-jeugdEstherSanne, LorinSV Grol sportcomplex 
 18.15-19.00 uurF-jeugdSanneEstherSV Grol sportcomplexgras
 18.15-19.00 uurD-jeugd tm 12 jaarLorinRosanneSV Grol sportcomplexbeachveld
‘Het Wilgenpark’ is voormalige Grolse boys terrein, Beltrumseweg 3b

Hier vind je de protocollen:

Wij wensen iedereen veilige, sportieve en fijne trainingen toe! Houd deze website en de groepsapp van jouw team in de gaten om goed op de hoogte te blijven.

Gedrags- en omgangsregels HV Grol

Posted by | Nieuws | No Comments

De gedrags- en omgangsregels en inhoudelijke regels van HV Grol zijn toegevoegd op de pagina ‘Over ons’: VOG en VCP. Hieronder vind je ook de gehele tekst.

 

Gedrags- en omgangsregels HV Grol

 

 

Handbal is veel meer dan winnen

“Wat heb je nou liever? Een goed 7-tal  of  7 goede 1-tallen?”

In sport lopen emoties soms hoog op en/of worden wel eens andere regels gehanteerd. In combinatie met het fysieke van de handbalsport, kan dit tot ongewenste of zelfs bedreigende situaties leiden. Onplezierige gevoelens door onsportiviteit, agressiviteit of intimidatie komen helaas in elke sport voor.
Handballen doe je voor je plezier. Onze vereniging wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden om te genieten van de handbalsport. Wij zijn een vereniging waar iedereen zich thuis kan en moet voelen, ongeacht handbalcapaciteiten. Om deze reden denken wij dat het goed is om gedrags- en omgangsregels met elkaar af te spreken. Op het eerste gezicht misschien wat overbodig. Velen zullen de inhoud waarschijnlijk al als vanzelfsprekend ervaren. Toch is het nuttig ongeschreven regels tot geschreven regels te maken. Ieder weet hierdoor wat we van elkaar verwachten, weet dat we op elkaar kunnen rekenen en weet dat we elkaar in voorkomende situaties hierop kunnen aanspreken. Zo kunnen we als vereniging de voorwaarden scheppen waarin het voor iedereen gemakkelijker en vanzelfsprekender wordt om aan sportief gedrag mee te werken en zo een veilig handbalklimaat te creëren.

Uitgangspunt bij het formuleren en hanteren van onze gedrags- en omgangsregels geldt het landelijk programma “Naar een veiliger sportklimaat” van het NOC*NSF.

Gedrag- en omgangsregels leden, vrijwilligers, bezoekers
Voor de leden, vrijwilligers en bezoekers van de HV Grol zijn gedrags- en omgangsregels opgesteld waar men kennis van neemt.

 • Ik zal de goede naam van HV Grol in stand houden;
 • Ik heb respect voor alle betrokkenen bij HV Grol, dus ook de scheidsrechters, tegenstanders, hun trainers, leiders en alle supporters. Dit betekent dat ik niet mee doe aan pesten, uitlachen of roddelen, ik een ander niet discrimineer, rekening houd met de grenzen van een ander, een ander niet lastig val en ik geen misbruik maak van mijn machtspositie;
 • Ik keur verbaal en fysiek geweld af en zal mij daarvan afzijdig houden;
 • Ik accepteer geen unfair gedrag van mijzelf of van mijn teamgenoten;
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden, spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en/of meld dit zo nodig bij het bestuur/VCP;
 • Teamsport betekent voor mij met plezier en ook met passie samen sport beoefenen!
 • Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat als iets kwetsends wordt gezegd, hierboven niet specifiek genoemd, dit wel toelaatbaar is!

Regels opgesteld voor leden, trainers, coaches, ouders en verzorgers.

 

Sport is plezier!

 

Sport is in de eerste plaats plezier en ontspanning. HV Grol wil dat ieder lid en iedere bezoeker zich welkom en thuis voelt. Met respect voor elkaar, voor de tegenstander en voor de wedstrijdleiding, maar ook voor de accommodatie en de omgeving.

We hebben binnen de vereniging afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan.

Welke afspraken gelden:

Accommodatie

 1. Wees zuinig op accommodatie en materialen. Richt geen vernielingen aan.
 2. Ontvreemd geen materialen van de club of andermans spullen. Tijdens trainingen en wedstrijden worden waardevolle spullen verzameld meegenomen de zaal in.
 3. Het is niet toegestaan het sportcomplex te betreden buiten openingstijden, tenzij het in belang van de training of wedstrijd is.
 4. Laat kleedkamers bij thuis- en uitwedstrijden netjes achter. Gooi afval in vuilnisbakken.
 5. Loop niet met buitenschoenen in / door de zaal
 6. In de kantine, de kleedkamers en overige ruimtes geldt een rookverbod. Dat is bij wet vastgelegd. Het rookverbod geldt altijd. Op overtreding staat een wettelijke boete van € 600; de overtreder betaalt. Toch roken: buiten en peuk in daarvoor bestemde bakken.
 7. Op het gehele sportcomplex geldt een verbod op het gebruik van soft- en/of harddrugs.

 Spelers

 1. Handbal is een teamsport. Zorg dus dat je er bent voor trainingen en wedstrijden; je teamgenoten rekenen op je.
 2. Zeg tijdig af (2 dagen voor de training/wedstrijd) bij je coach of trainer als je een keer niet kunt komen.
 3. Douche na wedstrijd en training.
 4. Respecteer de regels van het handbalspel. Wees sportief, accepteer beslissingen, gebruik geen fysiek of verbaal geweld.
 1. Toon respect voor je teamgenoten, wedstrijdleiding en tegenstander. Respecteer onze vrijwilligers en het vele werk dat zij belangeloos voor de vereniging verzetten.
 1. Spreek elkaar aan op waarden en normen.
 2. Verzamel waardevolle spullen per team en neem het mee de zaal in.
 3. Telefoons zijn in de kleedkamers niet toegestaan. Deze worden bij binnenkomst verzameld en bij weggaan uit de sporthal pas weer meegenomen.
 4. Pesten wordt niet getolereerd. Zeg er iets van en/of kom naar het bestuur/VCP.

Trainers en coaches

 1. Stel je voor aan de coach van de tegenstander, scheidsrechter en de mensen aan de wedstrijdtafel.
 2. Zorg voor een sportief verloop van de wedstrijd, in en buiten het veld. Treed op bij misdragingen.
 3. Accepteer beslissingen van de wedstrijdleiding.
 4. Zie erop toe dat na trainingen en wedstrijden de velden opgeruimd zijn en dat materiaal wordt onderhouden en op de juiste plaats wordt opgeborgen.
 5. Wees zuinig met water, dus douchekranen uitdoen als je de douche verlaat.
 6. Zorg ervoor dat kleedlokalen schoon worden achtergelaten.
 7. Pesten wordt niet getolereerd. Zeg er iets van en/of kom naar het bestuur/VCP.

Ouders/verzorgers

 1. Zorg dat uw kind op tijd aanwezig is. Meld afwezigheid tijdig (2 dagen van te voren).
 2. U bent van harte welkom! Wees betrokken bij uw kind(eren).
 3. Handbal is vooral plezier. Stimuleer kinderen in positieve zin. Let daarbij op uw taalgebruik.
 4. Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, trainer/coach, vrijwilligers en bestuur.
 5. Houd je aan het was- en rijschema en zorg voor vervanging indien nodig. Vele handen maken licht werk.
 6. Stimuleer uw kinderen ook tot deelname aan andere activiteiten binnen de vereniging.
 7. Respecteer elkaar en elkaars meningen.
 8. Stimuleer sportief gedrag en goede omgangsvormen.
 9. Pesten wordt niet getolereerd. Zeg er iets van en/of kom naar het bestuur/VCP.

 

Deze regels zijn geschreven voor onze vereniging HV Grol.

Privacyverklaring

Posted by | Nieuws | No Comments

Jullie hebben er vast wel van gehoord. Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). HV Grol vindt de privacy van haar leden belangrijk. Vandaar dat we op de website aan jou kenbaar willen maken welke gegevens wij verwerken en op welke manier dit gebeurt. Dit is te vinden het kopje ‘Over ons’ bovenaan deze pagina, of via de volgende link: Privacyverklaring.

Vertrouwenscontactpersonen HV Grol

Posted by | Nieuws | No Comments

Vertrouwenscontactpersoon
Seksuele intimidatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging en discriminatie komen helaas overal voor: op het werk, in de disco, op school en ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor.

Signaleren en praten
Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te krijgen. Daarom heeft de HV Grol twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld op wie iedereen die lid is van de HV Grol een beroep kan doen, indien hij of zij te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
De vertrouwenscontactpersoon heeft als taak te luisteren naar je verhaal en je te adviseren met betrekking tot verdere stappen. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De vertrouwenscontactpersoon is er voor mensen die zelf slachtoffer zijn, maar ook voor mensen die geen slachtoffer zijn maar een vermoeden hebben, dan wel melding of klacht krijgen, van grensoverschrijdend gedrag bij een ander. 

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de HV Grol. Wij rapporteren alle meldingen aan het bestuur. Als vertrouwenscontactpersoon zijn wij geen lid van het bestuur, zodat alles wat aan ons toevertrouwd wordt, ook discreet behandeld wordt. Tevens kunnen wij dan onafhankelijk van het bestuur stappen zetten om bij te dragen aan een veilig sportklimaat.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen binnen de HV Grol?
Yvette Reusen- vd Berg:
Ik ben Yvette Reusen, 41 jaar, woonachtig in Groenlo samen met mijn man Guido en onze dochters Karlie en Jolien. Ik ben werkzaam als kindercoach en daarnaast begeleid ik ook jongeren en volwassenen met diverse hulpvragen.  

Contactgegevens
mail: vcp@hvgrol.nl
telefoonnummer: 06-148 73 172 

Anouk Nienhuis-Emaus:
Ik ben Anouk Nienhuis-Emaus, 32 jaar, woonachtig in Groenlo samen met mijn man Doné en ons zoontje Juul.  Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog bij een GGZ instelling in Twente, waar ik de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen doe.  

Contactgegevens
mail: vcp@hvgrol.nl
telefoonnummer: 06-510 57 936

Toch liever een externe partij raadplegen?
Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen. 

Contactgegevens
mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl  
telefoonnummer: 0900-2025590 (€0,10 per minuut)